นายกวิสูตร บุญเปลี่ยน มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชนออกสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการวางท่อน้ำมันและได้รับการช่วยเหลือในการเพิ่มเติมลูกรังที่มีการยุบตัวกลายเป็นแอ่งกะทะของทางเข้าออกบ้าน จำนวน 15 หลังคาเรือน

|