ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

|

นายวิสูตร บุญเปลี่ยน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุดทุกคน ขอประกาศนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ทุกกรณี