ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนำ้สุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. (นมจืดชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. (นมจืดชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด