ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ถนนสายบ้านนายภาษี จันทร์บุญ ต่อจากถนน คสล.เดิม ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ถนนสายบ้านนายภาษี จันทร์บุญ ต่อจากถนน คสล.เดิม ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี