ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ถนนสายบ้านนายอำนวย สมหวัง ไปทางบ้านนางสำเนียง ยี่สาคร ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ถนนสายบ้านนายอำนวย สมหวัง ไปทางบ้านนางสำเนียง ยี่สาคร ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี