ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายสังวาล มูลศรี ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางบ้านนนายสงบ หงษ์สะต้น หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายสังวาล มูลศรี ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางบ้านนนายสงบ หงษ์สะต้น หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี