ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านนายสุข นามมะปราง ต่อจากถนน คสล. เดิมไปทางหมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านนายสุข นามมะปราง ต่อจากถนน คสล. เดิมไปทางหมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี