ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ ๒, ๓, ๖ และหมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ ๒, ๓, ๖ และหมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี