ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปญหาท่อประปาอุดต้น ระยะการวางท่อทั้งโครงการรวม ๕,๙๖๐ เมตร บริเวณวัดฟ่าวงาม ม.๖ บ้านฟ่าวงาม ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปญหาท่อประปาอุดต้น ระยะการวางท่อทั้งโครงการรวม ๕,๙๖๐ เมตร บริเวณวัดฟ่าวงาม ม.๖ บ้านฟ่าวงาม ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี