ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ถนนสายบ้านนายจำนงค์ แจ่มจำรูญ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ถนนสายบ้านนายจำนงค์ แจ่มจำรูญ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี