ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายซาว พิมพา ถึงบ้านนางทิพวรรณ พิมพา ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายซาว พิมพา ถึงบ้านนางทิพวรรณ พิมพา ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี