ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. (นมจืดชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. (นมจืดชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด