ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้เชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาโคมไฟพลังงานโซล่าเซลล์ภายในตำบลน้ำสุด

|

ประกาศผู้เชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาโคมไฟพลังงานโซล่าเซลล์ภายในตำบลน้ำสุด