ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางแผ่นคอนกรีตและกระสอบทรายปิดกั้นประตูน้ำ หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางแผ่นคอนกรีตและกระสอบทรายปิดกั้นประตูน้ำ หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี