ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลบ ๐๔๑๐๒ จากสายแยกทางหลวง ๒๐๘๙ ถึงสายสามแยกบ่อน้ำเดือด บ้านหนองอีอุ่น หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำสุด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่งทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พ้นที่ ๒๒,๐๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลบ ๐๔๑๐๒ จากสายแยกทางหลวง ๒๐๘๙ ถึงสายสามแยกบ่อน้ำเดือด บ้านหนองอีอุ่น หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำสุด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่งทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พ้นที่ ๒๒,๐๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี