ประธานสมาคมคนพิการ มอบถุงยังชีพให้กันคนพิการภายในตำบลน้ำสุด

|