พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ณ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์

|