มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

|

วันที่ 25 ม.ค 2565 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุดร่วมมอบถุงยังชีพ

ให้กับครอบครัวที่สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19