ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา พร้อมแจกจ่าย ส่งมอบให้กับ รร.น้ำสุดวิไลประชาสรรค์

|

“ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา มอบให้โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย”

   เมื่อ 17 ก.พ.65 เวลา 13.00น.  รพศ.2 พัน.1 โดย ชป.กร.ขุนอาสา 525 ร่วมกับ นาย ธีระนนท์ จงกลกิจวิวัฒนา สท.พัฒนานิคม และ นาง สุพัชชา อินทรชิต นักพัฒนาชุมชน  อบต.น้ำสุด ได้นำถุงยังชีพเพื่อการศึกษา พร้อมดำเนินการแจกจ่าย ส่งมอบให้กับ รร.ในพื้นที่รับผิดชอบงานด้านการข่าวของหน่วย อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี ประกอบด้วย หนังสือจากการรับบริจาค เสื้อผ้าผู้ใหญ่ให้ผู้ปกครอง เสื้อผ้าชุดนักเรียนเก่าที่รับบริจาค อุปกรณ์การเรียน สมุด ปากกา ดินสอเขียนสมุด ดินสอสีไม้ระบายสี ดินสอสีน้ำมันระบายสี ยางลบ ไม้บรรทัด สมุดวาดเขียน ตุ๊กตาผ้าตัวเล็กที่ระลึก บรรจุในถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ณ รร.น้ำสุดวิไลประชาสรรค์  ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี ผลการปฏิบัติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย