ร่วมลงพื้นที่ตรวจการซ่อมแซมบ้านพอเพียงของตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565

|

ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกองเลขาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกองเลขาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ลงพื้นที่ตรวจการซ่อมแซมบ้านพอเพียงของตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565