ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 ลงพื้นที่สำรวจบ้านกลุ่มครัวเรือนเปราะบางในตำบลน้ำสุด เพื่อช่วยเหลือ 20 หลังคาเรือน

|

อบต.น้ำสุด ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 ลงพื้นที่สำรวจบ้านกลุ่มครัวเรือนเปราะบางในตำบลน้ำสุด จำนวน 20 หลังคาเรือน