อบต.น้ำสุดร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเด็กใน ม.8 บ้านหนองมะดัน

|

อบต.น้ำสุดร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเด็กใน ม.8 บ้านหนองมะดันเพื่อช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์และอุปกรณ์ในการจำเป็นรักษาเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น