อบต.น้ำสุด ออกสำรวจผู้ประสบเหตุวาตภัย

|

 

        เมื่อวันที่  6 มีนาคม  2565  ได้เกิดพายุฤดูร้อน  เป็นเหตุทำให้เกิดบ้านเรือนภายในตำบลน้ำสุดเสียหาย  จำนวน  2  ครัวเรือน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด จึงได้ให้พนักงาน อบต.น้ำสุด ออกสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป