อบต.น้ำสุด ออกแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยจากอิทธิพล “พายุโนรู” ในตำบลน้ำสุด

|

ภัยพิบัติจากอิทธิพล “พายุโนรู” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีน้ำท่วมขังทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ตำบลน้ำสุด