อบต.น้ำสุด เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

|

พิธีรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ฯ ( วงเวียนเทพสตรี )

#งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช