ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบ้านผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 12 ครัวเรือน

|

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุดได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบ้านผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 12 ครัวเรือน
โดยเจ้าหน้าที่ อบต.น้ำสุด และจิตอาสามูลนิธิฯปอเต๊กตึ๊งมะนาวหวาน