โครงการก่อสร้างถังประปาทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บริเวณบ้านนายลมบน นามมะปราง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

|

โครงการก่อสร้างถังประปาทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บริเวณบ้านนายลมบน นามมะปราง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี