กองคลัง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด ออกประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ถนนสายบ้านนายอำนวย สมหวัง ไปทางบ้านนางสำเนียง ยี่สาคร ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ถนนสายบ้านนายเอนก ศรีสสุง ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านนายสุข นามมะปราง ต่อจากถนน คสล. เดิมไปทางหมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการก่อสร้างถังประปาทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บริเวณบ้านนายลมบน นามมะปราง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถังประปาทร

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนำ้สุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถังประปาทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บริเวณบ้านนายลมบน นามมะปราง หมู่ที่ ๖ บ้านฟ่าวงาม ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายสังวาล มูลศรี ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางบ้านนนายสงบ หงษ์สะต้น หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โ

อ่านเพิ่มเติม »