กองคลัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ ๒, ๓, ๖ และหมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้เชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาโคมไฟพลังงานโซล่าเซลล์ภายในตำบลน้ำสุด

ประกาศผู้เชนะการเสนอราคา

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. (นมจืดชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโค

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. (นมจืดชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปญหาท่อประปาอุดต้น ระยะการวางท่อทั้งโครงการรวม ๕,๙๖๐ เมตร บริเวณวัดฟ่าวงาม ม.๖ บ้านฟ่าวงาม ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โ

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการขยายเขตประปาจากท่อเมนประปาหมู่ที่ ๑ บ้านนายมาดี วงมาลัย, บ้านนางสาวอมรา สุวรรณรี และหมู่ที่ ๒ บ้านนายโสภณ ทับศิลป์ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม »